HomeHulp & OndersteuningWonenWoonvoorzieningen
Zoeken

Woonvoorzieningen

Heeft u moeite met het zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? Dan kunt u baat hebben bij een aanpassing in de woning of een andere woonvoorziening. U kunt hierbij denken aan een traplift, het verwijderen van drempels of aanpassingen in de badkamer. Maar ook aan een tillift of doucherolstoel.

U komt mogelijk in aanmerking voor een woonvoorziening of tegemoetkoming in een woningaanpassing als u beperkingen ondervindt in uw zelfredzaamheid in en om de woning. Bijvoorbeeld, wanneer u zich niet op een normale manier in huis kunt verplaatsen of niet goed gebruik kunt maken van sanitair. Of wanneer de toegang tot de woning een probleem oplevert. Het doel van het verstekken van een woonvoorziening is dat u ondanks uw beperkingen op een normale manier gebruik kunt maken van de woning.

Voorbeelden van woonvoorzieningen zijn

  • Tillift
  • Traplift 
  • Douchestoel
  • Aanpassing in de badkamer

Stichting Binding bekijkt samen met u wat de best passende oplossing is voor uw woonprobleem. Indien u niet meer kunt traplopen, dan is een traplift meestal een beter passende oplossing dan een slaapkamer aanbouwen op de begane grond.

Wanneer er een voor u geschikte woning vrijkomt, dan is verhuizen vaak de goedkoopste oplossing. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Een woningaanpassing of verhuizing kan algemeen gebruikelijk zijn. Wanneer u bijvoorbeeld op latere leeftijd besluit om kleiner te gaan wonen dan is dat niet meer dan gebruikelijk. De kosten hiervan komen dan voor eigen rekening.

In gesprek

Heeft u een aanmelding voor een woonvoorziening gedaan? Stichting Binding belt u voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak praat u over woningaanpassingen de die u mogelijk nodig heeft. Daarna krijgt u per post een gespreksverslag. Met een ondertekend gespreksverslag vraagt u de passende oplossing officieel aan. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Heeft u al iets aangeschaft of laten veranderen?

Alle voorzieningen moeten vooraf worden aangevraagd. Als u zelf al iets aan uw woning heeft laten veranderen of al verhuisd bent, dan vervalt in veel gevallen de mogelijkheid om vergoeding te vragen.