HomeGeld, wetten & regelsEigen bijdrage
Zoeken

Eigen bijdrage

Voor veel Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg) voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

CAK

Voor de eigen bijdrage Wmo gelden de volgende regels:

  • Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
  • Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand.
  • Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 7 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Kijk voor alle informatie, ook als u een voorziening heeft vanuit de Wlz, op de site van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of neem contact op met Stichting Binding.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

  • Stichting Binding regelt de ondersteuning voor u in Zorg In Natura (ZIN). Wij werken hiervoor samen met verschillende zorgaanbieders.
  • U kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Hiermee koopt u zelf ondersteuning in. U bent dan werkgever en maakt de afspraken zelf. Hierbij moet u zelf goed een eigen administratie bijhouden.