HomePrivacybeleid
Zoeken

Privacybeleid

Stichting Binding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Daar heeft u recht op en dat is wettelijk vastgelegd. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Stichting Binding houdt zich aan de bepalingen van de AVG. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

Privacy – Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Als u gebruik maakt van diensten, producten of activiteiten via Stichting Binding, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier of tijdens een gesprek.

Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig? 
Stichting Binding heeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Een aanvraag op grond van de Wmo of Jeugdwet
  • Het aanvragen van een maatje of vrijwilligersdienst
  • Het afhandelen van een betaling voor een tegemoetkoming
  • Verzenden van een nieuwsbrief of deelname aan een cursus

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals iemands gezondheid of BSN nummer. Deze bijzondere gegevens verwerken wij alleen als de wet dit vereist (Wmo of Jeugdwet). In een zogenoemd register van verwerkingen wordt bijgehouden welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

Hoe lang bewaren we gegevens? 
Stichting Binding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Uw gegevens delen met anderen
Stichting Binding verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met een rolstoelleverancier. Met organisaties die in opdracht van ons uw gegevens nodig hebben, sluiten wij een overeenkomst waarin we vastleggen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Binding, via het algemene nummer 0343 – 473070  of via info@Stichting-Binding.nl.

Beveiliging
Stichting Binding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Binding? Neem contact met ons op via: 0343- 473070. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.