HomeMobiliteit & vervoerVerplaatsing WMO
Zoeken

Verplaatsing WMO

Kunt u zich door ziekte of een handicap niet (meer) goed meedoen binnen de maatschappij en uw bestemming niet meer goed bereiken? Misschien heeft u dan een voorziening nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel.

De juiste voorziening ondersteunt u bij uw dagelijkse bezigheden. U kunt langer in uw eigen huis blijven wonen of makkelijker ergens naartoe gaan. Sommige voorzieningen koopt of regelt u zelf. Andere voorzieningen regelt de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Voorzieningen die u zelf koopt of huurt

Voorbeelden van eenvoudige voorzieningen die u zelf koopt of huurt bij een thuiszorgwinkel: 

  • Elektrische fiets
  • Rollator
  • Kleine drempelhulpjes of wandbeugels in huis

Voorzieningen die u zelf regelt

Heeft u korter dan 6 maanden een voorziening nodig? Dan kunt u die huren bij een thuiszorgwinkel. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar.

Voorzieningen via de WMO

Voorbeelden van voorzieningen die Stichting Binding regelt vanuit de WMO:

  • (Elektrische) rolstoel
  • Driewielfiets
  • Scootmobiel

Als u gebruik wilt maken van voorzieningen via de WMO, moet u vaak een eigen bijdrage betalen.

De zorg kan betaald worden via zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Klik hier voor meer informatie.

In gesprek

Heeft u een aanmelding voor gedaan? Stichting Binding belt u voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak praat u over de hulp die u nodig heeft. Daarna krijgt u per post een gespreksverslag. Met een ondertekend gespreksverslag vraagt u de WMO voorziening officieel aan.