HomeHulp & OndersteuningMeldpunt psychische hulp of verward gedrag
Zoeken

Meldpunt psychische hulp of verward gedrag

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig.

In een crisis of een levensbedreigende situatie belt u altijd 112!

U kent iemand met verward gedrag

Maakt u zich zorgen om iemand met verward gedrag, die zelf geen hulp vraagt of wil? Is deze persoon mogelijk om de een of andere reden niet (meer) in beeld bij een zorginstelling of huisarts? Bent u bang dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt door verward gedrag?

U kunt uw zorgen met ons delen. Op basis van uw melding onderzoeken wij welke ondersteuning of hulp nodig is.

In een crisis of een levensbedreigende situatie belt u altijd 112!

Waarom melden?

Zodra er iets met iemand uit uw omgeving niet goed gaat, bent u vaak een van de eersten die dat merkt. Melden van zorgwekkend gedrag is dan erg belangrijk om te voorkomen dat de situatie ernstig wordt.

Soms lukt het om zelf in gesprek te komen met de persoon over wie u zich zorgen maakt. Dan kunt u zich daarna samen melden bij Stichting Binding en kunt u samen de hulpvraag formuleren.

Hoe bereikt u het meldpunt voor psychische hulp of verward gedrag?

Het meldpunt voor psychische hulp of verward gedrag van de gemeente Wijk bij Duurstede vindt u bij Stichting Binding (onderaan het scherm vindt u onze contactgegevens)

Melding psychische hulp (WvGGZ)

Als de betrokkene geen hulp wil, kan in sommige gevallen verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Waar nodig overlegt de adviseur WvGGZ met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen, het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Na de melding kan een Verkennend Onderzoek worden gestart.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan krijgt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur beslissen om een crisismaatregel te nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet wanneer de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.
In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiënten vertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl

Waar kunt u een WvGGZ-melding doen?

Het meldpunt voor inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede vindt u bij Stichting Binding.
Een melding doen kan:

  • Persoonlijk: Tijdens kantooruren kunt u zonder afspraak langskomen bij Stichting Binding. Stichting Binding vindt u op het volgende adres: Steenstraat 14A, 3961 VP Wijk bij Duurstede.
  • Telefonisch: U kunt bellen met het telefoonnummer 0343-473072. Tijdens kantooruren krijgt u een medewerker aan de lijn. Buiten kantooruren kunt u uw melding inspreken op een bandje. Uw melding wordt dan op de eerstvolgende werkdag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  • Via e-mail: U kunt het meldingsformulier invullen en mailen naar:info@stichting-binding.nl
In dit filmpje wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de Wet Verplichte Gezondheidszorg (Wvggz) werkt.