HomeStichting BindingOrganisatie
Zoeken

Organisatie

Bij Stichting Binding werken zo’n 45 medewerkers en 250 vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Binding werkt waar mogelijk samen met het lokale netwerk van hulpverlening, voorzieningen, ondernemers en onderwijs.

In de statuten staat de doelstelling als volgt beschreven:
“De stichting stelt zich ten doel voor een diversiteit aan burgers in de gemeente Wijk bij Duurstede beleid in zorg en welzijn te ontwikkelen en uit te voeren, en de Wijkse gemeenschap te versterken en te ondersteunen, en voorts al het geen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Raad van Toezicht

Voorzitter: Dhr. J. Jongejan
Penningmeester: Dhr R. van de Weerd
bestuurslid: Dhr J.G. Offringa
bestuurslid: Dhr R. Caubo
bestuurslid: Mw. H. ten Heuvel                                      
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Er worden geen onkosten gedeclareerd.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur bestuurder Gertjan Kaaij.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Link naar PDF Jaarverslag Stichting Binding 2019

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
Link naar balans en de staat van baten en lasten met toelichting 2019

Jaarrekening
Link naar jaarrekening 2020

Factuur informatie

e-mail: administratie@Stichting-Binding.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel: 30191984
Rekeningnummer: NL57RABO0312326904 tav Stichting Binding
Stichting Binding heeft de ANBI status