HomeStichting BindingOrganisatie
Zoeken

Organisatie

Bij Stichting Binding werken zo’n 45 medewerkers en 250 vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Binding werkt waar mogelijk samen met het lokale netwerk van hulpverlening, voorzieningen, ondernemers en onderwijs.

In de statuten staat de doelstelling als volgt beschreven:
“De stichting stelt zich ten doel voor een diversiteit aan burgers in de gemeente Wijk bij Duurstede beleid in zorg en welzijn en participatie te ontwikkelen en uit te voeren, deze Wijkse gemeenschap te versterken en te ondersteunen, en voorts al hetgeen te doen dat met met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Raad van Toezicht

Voorzitter: Dhr. J. Jongejan
Penningmeester: Mw. R. Peterse
Lid Raad van Toezicht: Dhr J.G. Offringa
Lid Raad van Toezicht: Dhr R. Caubo
Lid Raad van Toezicht: Mw. H. ten Heuvel                                      
Er worden geen onkosten gedeclareerd.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur-bestuurder Gertjan Kaaij.

Statuten
De statuten vindt u hier

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Link naar het meest recente jaarverslag van Stichting Binding: Jaarverslag 2021

Jaarrekening
Link naar de meest recente jaarrekening: Jaarrekening 2021

Factuur informatie
e-mail: administratie@Stichting-Binding.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel: 30191984
Rekeningnummer: NL57RABO0312326904 tav Stichting Binding
Stichting Binding heeft de ANBI status. Vanuit deze status zijn wij verplicht om bepaalde gegevens op onze website te publiceren. Zie hiervoor: formulier publicatieplicht