HomeOntmoeten & meedoenVrijwilligersMaatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)
Zoeken

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving.

Het Steunpunt Vrijwilligers stimuleert bedrijven en vrijwilligersorganisaties tot samenwerking door mensen, kennis en materialen beschikbaar te stellen en langdurige relaties op te bouwen.

Voorbeelden van activiteiten van het Steunpunt Vrijwilligers op dit gebied zijn:

  • Werk Orientatieproject (WOP) Organiseren van stages voor leerlingen bij bedrijven
  • Zoeken van matches bij concrete vragen van bedrijven en/of vrijwilligersorganisaties
  • Participatie in het project WerkbijDuurstede.nl

Zoekt u naar invulling van Maatschappelijk betrokken Ondernemen? Heeft u een goed idde? Wij denken graag met u mee! Neem contact met ons op!
Email: vrijwilliger@stichting-binding.nl
Telefoon: 0343 – 473070