Zoeken

Valys

Valys is taxivervoer buiten de regio voor mensen met een chronische ziekte of handicap en voor ouderen. Omdat het openbaar vervoer nog niet overal toegankelijk is voor deze groep mensen, mogen zij gebruikmaken van Valys. U heeft hiervoor een Valyspas nodig.

Valyspas aanvragen

U kunt de Valyspas aanvragen bij Valys. U moet dan wel 1 van de volgende documenten hebben:

  • Een bewijs van Stichting Binding dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • Een bewijs van Stichting BInding dat u recht heeft op een WMO-rolstoel of scootmobiel
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente
  • Een OV-begeleiderskaart