HomeJezelf zijn in Wijk
Zoeken

Jezelf zijn in Wijk

Visie van de Regenboogwerkgroep December 2021

Veel mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of intersekse zijn wonen met plezier in de gemeente Wijk bij Duurstede. Uitgaande van het landelijk gemiddelde zou dit een groep van 4 tot 7 procent van de inwoners betreffen. Omgerekend naar het inwonersaantal van Wijk bij Duurstede komt dit neer op ongeveer 1000 inwoners, vanaf de leeftijd vanaf 15 jaar.
Hoewel seksuele diversiteit en genderdiversiteit steeds meer geaccepteerd lijken, is er nog vaak sprake van schijntolerantie. Het is lang niet voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend om anders te zijn, hier open over te zijn en te participeren. Zo is ‘homo’ nog steeds een veelgebruikt scheldwoord, komen bij jongeren die twijfelen over LHBTI-gevoelens pogingen tot zelfmoord vier tot vijf keer vaker voor en hebben LHBTI-ouderen vaker te maken met psychische klachten, depressiviteit, eenzaamheid en isolement. Daarnaast is de voor LHBTI-vluchtelingen soms onveilige situatie binnen vluchtelingenopvang op het moment heel actueel.

Een inclusieve samenleving betekent specifieke aandacht voor LHBTI+-emancipatie
Wijk bij Duurstede heeft een inclusieve samenleving hoog in het vaandel. De gemeente heeft de wettelijke plicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid te stimuleren en om sociale veiligheid te garanderen. Hiernaast zijn door een recente wetswijziging alle scholen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI+- jongeren in de klas. Een mooie ontwikkeling, omdat het onderwijs een goede plek is om álle jongeren te bereiken, niet alleen de LHBTI+-jongeren. Ook heeft de gemeente in maart 2018 het Regenboogstembusakkoord ondertekend. In dit akkoord beloven de politieke partijen zich in te zetten voor de verbetering van de positie van LHBTI+- personen. Deze politieke partijen hebben ook aan de gemeente gevraagd concrete acties in gang te zetten. Een van deze acties is het oprichten van een werkgroep geweest, inmiddels heeft deze werkgroep de naam ‘Regenboogwerkgroep’.

Regenboogwerkgroep
De werkgroep bestaat uit inwoners en een beleidsambtenaar van de gemeente. Daarnaast heeft deze werkgroep een subgroep, bestaande uit jongeren die zich voor de LHBTI+-jongeren in Wijk bij Duurstede inzet. De werkgroep voert een agenda met bijbehorende actiepunten en komt 6x per jaar bij elkaar om de voortgang hiervan te bespreken. Hiernaast is de werkgroep het eerste aanspreekpunt voor inwoners die vragen, opmerkingen of ideeën hebben met betrekking tot het onderwerp LHBTI+-emancipatie.

Agenda
De Regenboogwerkgroep richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Aansluiten bij regionale en landelijke initiatieven
  • Zicht krijgen en houden op cijfers m.b.t. discriminatie van LHBTI+ -personen
  • Aandacht voor LHBTI+ -emancipatie als integraal onderdeel van gemeentelijk beleid
  • Inzetten op zichtbaarheid en profilering van Wijk bij Duurstede als inclusieve gemeente
  • Stimuleren van kennis van sensitiviteit bij gemeentelijke partners zoals hulpverlenende organisaties, onderwijsinstellingen en sportaanbieders

Bronvermelding: Regenbooggids voor gemeenten, Movisie 2021

Contactgegevens:
Wil je meer weten over de Regenboogwerkgroep jongeren, heb je vragen of wil je kennis maken?
Neem dan contact op met Bo Hendriksen, jongerenwerk Stichting Binding via b.hendriksen@stichting-binding.nl of 06 3077 9561

Wil je contact met de Regenboogwerkgroep? Mail dan naar regenboogwerkgroep@gmail.com

Volg onze activiteiten op instagram via @regenboogwbd