Zoeken

Dementie

Heeft u of degene voor wie u zorgt dementie en behoefte aan advies of ondersteuning, dan kunnen wij u helpen.

Casemanager

Een casemanager kan u, vanaf het vermoeden van dementie of een eventuele diagnose tot aan het overlijden of enkele maanden na opname, terzijde staan.

Hoe werkt het?

De casemanager dementie zorgt dat de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis kan wonen. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is het uitgangspunt. Zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger.De casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken.

De casemanager ondersteunt, geeft advies en begeleiding op het gebied van:

  • Het ziektebeeld
  • Problemen of aandoeningen die met dementie samen kunnen hangen
  • Medicatie en therapie
  • Het regelen van zorg en ondersteuning
  • Omgaan met verdriet en verlies
  • Ondersteuning van de mantelzorger(s)

De casemanager onderhoudt contacten met alle betrokkenen, zoals mantelzorgers, huisarts, thuiszorg en instanties.

Kosten, indicatie en vergoeding

Aan de hulp van de casemanager dementie zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat u een verwijzing van de huisarts nodig heeft. De casemanager dementie houdt contact met uw huisarts en kan dit voor u voor regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Binding. Telefonisch op 0343-473070, of via de mail naar info@stichting-binding.nl.