HomeGeld, wetten & regelsNiet tevreden?
Zoeken

Niet tevreden?

Alle medewerkers van Binding doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u toch niet tevreden? Bespreek het met de medewerker / coördinator van Binding of gebruik de klachtenregeling van de gemeente.

Bekijk voor meer informatie de klachtenregeling van de gemeente

AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vragen of klachten hebben over jeugdhulp, kunnen daarvoor terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Op de website van AKJ kunt u lezen waarbij een vertrouwenspersoon u kan ondersteunen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Contact opnemen met het AKJ kan op drie manieren:  

  • Bel naar 088 – 5551000
  • Mail naar info@akj.nl 
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website van AKJ. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.