HomeGeld, wetten & regelsNiet eens met een beslissing?
Zoeken

Niet eens met een beslissing?

Heeft u bij Stichting Binding een aanvraag gedaan voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo of de jeugdwet? Of een aanvraag voor een Gehandicaptenparkeerkaart of één van de Laag Inkomen Regelingen? U krijgt dan van ons een brief waarin de beslissing staat. Deze brief noemen we een besluit. Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken moet schriftelijk binnen 6 weken na de verzenddatum van ons besluit.

U stuurt uw brief naar  ‘Gemeente Wijk bij Duurstede t.a.v. Commissie van advies voor de bezwaarschriften’. Het adres is: Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Uw bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • de datum en het onderwerp van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • een uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit (oftewel de gronden van het bezwaar).

Meer informatie over het schrijven van een bezwaarschrift vindt u op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede: https://www.wijkbijduurstede.nl/regelgeving/bezwaar-en-beroep

Ook kunt u een video met uitleg van de Nationale ombudsman bekijken: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/videos/bezwaar-maken-tegen-een-beslissing-van-de-overheid-hoe-doet-u-dat