Coprod Content Display Coprod Content Display

image

Coprod Content Display Coprod Content Display

MBO

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving.
Het Steunpunt Vrijwilligers stimuleert bedrijven en vrijwilligersorganisaties tot samenwerking door mensen, kennis en materialen beschikbaar te stellen en langdurige relaties op te bouwen.

Voorbeelden van activiteiten van het Steunpunt Vrijwilligers op dit gebied zijn:
- Werk Orientatieproject (WOP) Organiseren van stages voor leerlingen bij bedrijven
- Zoeken van matches bij concrete vragen van bedrijven en/of vrijwilligersorganisaties
- Participatie in het project WerkbijDuurstede.nl

Zoekt u naar invulling van Maatschappelijk betrokken Ondernemen? Heeft u een goed idde? Wij denken graag met u mee! Neem contact met ons op!
Email: vrijwilligers@stichting-binding.nl
Telefoon: 0343-473075

Coprod Content Display Coprod Content Display

image
image

Stichting Binding

voor alle algemene vragen:

0343-473075

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdag van 08:30 - 12:30

info@stichting-binding.nl

image

Loket Wijk

voor Maatschappelijke Ondersteuning:

0343-473070

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdagen van 08:30 - 12:30

info@loketwijk.nl