HomeVacaturesVacature VOORZITTER en/of ALGEMEEN BESTUURSLID
Zoeken

Vacature VOORZITTER en/of ALGEMEEN BESTUURSLID

Plaatsingsdatum: 30 juni 2022

Het bestuur van de Stichting De Nieuwe Schakel (DNS) in Wijk bij Duurstede zoekt een voorzitter en/of algemeen bestuurslid.

De Stichting DNS heeft sinds 1980 zich ten doel gesteld om sociaal en cultureel werk en/of charitatieve doelen in Wijk bij Duurstede en omgeving te ondersteunen. DNS tracht haar doel te bereiken door middel van het verstrekken van leningen, kredieten en subsidies.

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen, de voorzitter, secretaris, penningmeester en ’n tweede penningmeester. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen tezamen de Stichting DNS in en buiten rechte. Het bestuur van DNS vergadert 1x per 2 maanden, bij voorkeur op woensdagavond. Verder onderhouden de leden telefonisch en per email contact met elkaar. Gemiddeld besteden de bestuursleden ca. 3 tot 4 uur per week aan de diverse werkzaamheden en/of overleg.

Profielschetsen:

De voorzitter heeft de volgende taken:
* Gezamenlijk met de secretaris het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen;
* Het uitschrijven van de bestuursvergaderingen;
* Het voorbereiden en opvolgen van acties;
* Bewaken van de geldende wet- en regelgeving;
* Contactpersoon namens DNS.

Van de algemene bestuursleden wordt verwacht dat deze de volgende kwaliteiten heeft:
* Affiniteit met de doelstellingen van de Stichting De Nieuwe Schakel;
* Zorgvuldigheid;
* Betrokkenheid;
* Vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie, geheimhoudingsplicht.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.denieuweschakelwbd.nl

Voor een direct contact kunt u bellen: 06-11192122 of mailen naar: secretaris@denieuweschakelwbd.nl