HomeStichting BindingMedewerkersVacature medewerker team Jeugd
Zoeken

Vacature medewerker team Jeugd

Stichting Binding Wijk bij Duurstede vraagt zo spoedig als kan:

Een medewerker team Jeugd voor 24 uur per week

Stichting Binding is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Wijk bij Duurstede met vragen op het gebied van welzijn, wonen en zorg en voert namens de gemeente de jeugdwet en de WMO uit. Bij stichting Binding werkt een team van professionals met expertise op het brede gebied van het sociale domein.


De functie

Als medewerker in het team Jeugd/hulpverlening verleen je zorg aan inwoners van Wijk bij Duurstede, die hulp nodig hebben op de gebieden: opvoeding en ontwikkeling, psychosociale ondersteuning en zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, verslaving, financiën en zorg-mijdend en overlast gevend gedrag.

Als hulpverlener verken je de vraag van de inwoner en de oplossingsmogelijkheden. Mogelijk draagt de inwoner zelf een oplossing aan of kan het eigen netwerk hem daarbij helpen. Als dit niet kan, helpt de medewerker van Binding de inwoner bij het realiseren van de oplossing. Dit kan door zelf de nodige begeleiding en ondersteuning te bieden en/of door te beoordelen welke ondersteuning of hulp nodig is om deze te regelen. Dit kan de inzet van een voorziening zijn in de vorm van begeleiding, gespecialiseerde (jeugd)zorg of andere voorzieningen die vallen onder de WMO en de jeugdwet. Het kan ook gaan om de inzet van een vrijwilliger die praktische steun biedt.

Naast ondersteuning en hulp bied je als hulpverlener coördinatie van zorg waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de inwoner en alle betrokkenen, informeel en formeel, volgens het uitgangspunt 1 gezin/huishouden, 1 plan. Stichting Binding werkt nauw samen met regionale zorgaanbieders, onderwijs, politie, woningbouw, vrijwilligersorganisaties en vele anderen.

Het profiel
Wij zoeken een hulpverlener met ervaring in de jeugdzorg. Je hebt ervaring met het coördineren en organiseren van de hulpverlening en het zoeken naar oplossingen rondom de problemen in een gezin. Indien nodig en/of gewenst zet je jezelf in als hulpverlener. We gaan ervan uit dat je uitstekende sociale vaardigheden hebt en dat je naast de inzet van de eigen ervaring en expertise, enthousiast meedenkt en meedoet in alle veranderingen die in het sociale domein plaatsvinden.

Functie-eisen

  • je hebt minimaal een afgeronde HBO-maatschappelijk werk opleiding, SPH of pedagogiek
  • je hebt ervaring en/of affiniteit met in ieder geval de jeugdhulpverlening
  • je hebt een open houding en houdt van pionieren
  • je functioneert zelfstandig in zowel enkelvoudige als complexe hulpvragen
  • je bent een sterke netwerker en beweegt je makkelijk in samenwerkingsverbanden
  • je bent creatief: denkt in nieuwe oplossingen en kunt los van kaders werken
  • je hebt uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden
  • je kunt bij geschiktheid een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen

Informatie en sollicitatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ineke Wulp, coördinator Jeugd: 06-47661310

Uw brief met CV kunt u voor 19 april 2021 per email richten aan: sollicitatie@stichting-binding.nl


Stichting Binding is het centrum voor Zorg en Welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Stichting Binding wil inwoners stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen in haar gemeente.