HomeMelding psychische hulp (WvGGZ)
Zoeken

Melding psychische hulp (WvGGZ)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

LET OP: is uw melding dringend? Dan belt u 112!

Wat gebeurt er met uw melding?

Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur beslissen om een crisismaatregel te nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor u als betrokkene?

Verplichte zorg wordt ingezet wanneer de situatie dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.
In deze situatie nemen anderen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geef dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl

Waar kunt u een WvGGZ-melding doen?

Het meldpunt voor de WvGGZ inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede vindt u bij Stichting Binding.
• Bij Stichting Binding kunt u, tijdens kantooruren, persoonlijk een melding doen. Stichting Binding vindt u op het volgende adres:
Steenstraat 14A, 3961 VP Wijk bij Duurstede
• U kunt, binnen kantooruren, bellen met het telefoonnummer 0343-473072 om een telefonische melding te doen bij Stichting Binding. Buiten kantooruren kunt u op dit nummer uw melding inspreken op een bandje. Uw melding wordt dan op de eerstvolgende werkdag zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.
• U kunt het meldingsformulier invullen en mailen naar info@stichting-binding.nl.

In dit filmpje wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de Wet Verplichte Gezondheidszorg (Wvggz) werkt.