Coprod Content Display Coprod Content Display

image

Coprod Content Display Coprod Content Display

Mantelzorg dag, activiteiten en waardering

“Dag van de Mantelzorg”

Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Binding organiseert elk jaar een ontspannende middag voor alle mantelzorgers uit Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in het Huis van de Gemeente.

Een mantelzorger is iemand die intensief zorgt voor een familielid, vriend of buur die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het is mooi om voor iemand te kunnen zorgen, maar het kan tegelijkertijd ook ingewikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers er niet alleen voor staan. Het Steunpunt Mantelzorg zet zich hier graag voor in.

Tijdens de Dag van de Mantelzorg zetten we de mantelzorgers graag in het zonnetje. 

Voor de ontspanning staan gelukkig dit jaar ook weer ondernemers uit onze gemeente garant die belangeloos aan de Dag van de Mantelzorg meewerken. Misschien wilt een massage ontvangen, of meedoen aan een workshop Tai Chi. De dag wordt afgesloten met een overheerlijk buffet.

Bent u, of kent u, een mantelzorger? Opgeven voor deze dag kan aan de balie van Loket Wijk, telefonisch (0343-473075) of via de email mantelzorg@stichting-binding.nl. Geeft u dan gelijk aan of u mee-eet met het diner en of u dieetwensen heeft?

 

Mocht u graag willen deelnemen aan deze dag, maar heeft u geen opvang voor degene waar u voor zorgt? Standby Duurstede zal op 9 november een aantal vrijwilligers beschikbaar hebben die uw mantelzorgtaken even kunnen overnemen. Wilt u hier gebruik van maken bel dan met Standby Duurstede 06-44943655.

Activiteiten voorjaar 2020

 

MAART

WOENSDAG 4 MAART. Maandelijks Alzheimer café. Thema: ‘Hoe betrek je de buurt?’
In het Alzheimer Café zijn mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen van harte welkom voor informatie en om deel te nemen. Thema van deze avond is: hoe stel je als mantelzorger een duidelijke hulpvraag en hoe betrek je zo je buren en vrienden bij het bieden van hulp aan de persoon met dementie?

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur

Start programma om 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis zaal 1

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden is niet nodig

Coördinator: Marianne Jansen

mjansen1@quarijn.nl

of telefoon 0343-459480

 

DONDERDAG 19 MAART Bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Thema: invloed van NAH op gedrag en communicatie

Niet Aangeboren Hersenletsel heeft veel gevolgen voor zowel de getroffene als de omgeving.  Welke gevolgen heeft veranderend gedrag bij de persoon met NAH (denk aan argwaan en veranderd inschattingsvermogen) voor de relatie en communicatie tussen mantelzorger en de mantelzorgontvanger? Op deze interactieve avond kunt u uw verhaal kwijt en vragen stellen aan

Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel en publicist. Hans van Dam zal u ook achtergrondinformatie, concrete tips en handvaten geven.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Stichting Binding

Steenstraat 14A

Wijk bij Duurstede

Aanmelden:

mantelzorg@stichting-binding.nl of telefoon 0343-473075

MAANDAG 23 MAART Bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met dementie: Thema: hoe om te gaan met veranderend gedrag?

Kenmerkend voor dementie is dat het gedrag van de naaste met dementie steeds verandert. Alzheimer Nederland heeft een gratis online training gemaakt voor mantelzorgers rondom het thema ‘omgaan met veranderend gedrag’. Tijdens deze bijeenkomst lopen we gezamenlijk alvast een deel van deze training door. De rest van de training kunt u thuis doen, op een moment dat het u goed uitkomt.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis (ontmoetingscentrum)

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden:

mantelzorg@stichting-binding.nl of telefoon 0343-473075

 

WOENSDAG 25 MAART Mantelzorgcafé

 

Uit onderzoek is gebleken dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan contact met lotgenoten en een luisterend oor. Steunpunt Mantelzorg organiseert daarom het mantelzorgcafé. Het ontmoeten van andere mantelzorgers, ervaringen delen en ontspanning staat centraal tijdens deze middag. U bent van harte welkom, de koffie en thee staan voor u klaar!

Tijd: 1400-1600 uur

Locatie: Rondeel

Kokkestraatje 35, Wijk bij Duurstede

Aanmelden:

mantelzorg@stichting-binding.nl of telefoon: 0343-473075

-

APRIL

WOENSDAG 1 APRIL  Maandelijks Alzheimer café. Thema: Verschil tussen dementie en gewone geheugenproblemen.

In het Alzheimer Café zijn mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen van harte welkom voor informatie en om deel te nemen. Spreker van deze avond is arts, geriater van het Diakonessenziekenhuis: dr. Richard Faaij.

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur

Start programma om 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis zaal 1

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden is niet nodig

Coördinator: Marianne Jansen

mjansen1@quarijn.nl

of telefoon 0343-459480

 

DONDERDAG 23 APRIL Bijeenkomst voor alle mantelzorgers. Thema: ‘Zorg, WMO, WLZ, of…?’

Om te zorgen dat u als mantelzorger niet overbelast raakt, kan het belangrijk zijn om anderen bij de zorg te betrekken. Het is voor mantelzorgers echter niet altijd duidelijk hoe ze de nodige (professionele) ondersteuning en zorg kunnen regelen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we bespreken hoe u zorg kunt organiseren en kijken we naar oplossingen. Naast procedures staan natuurlijk ook de tips & trucs centraal.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Stichting Binding

Steenstraat 14A

Wijk bij Duurstede

Aanmelden:

mantelzorg@stichting-binding.nl of telefoon 0343-473075

MEI

WOENSDAG 6 MEI  Maandelijks Alzheimer café. Film over mevrouw Bogers.

In het Alzheimer Cafe zijn mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen van harte welkom voor informatie en om deel te nemen. Deze documentaire gaat over mevrouw Bogers, die de ziekte van Alzheimer heeft.

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur

Start programma om 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis zaal 1

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden is niet nodig

Coördinator: Marianne Jansen

mjansen1@quarijn.nl

of telefoon 0343-459480

 

MAANDAG 18 MEI, Bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met dementie. Thema: dementie en ergotherapie.

Uit onderzoek blijkt dat door de inzet van ergotherapie de zelfredzaamheid van mensen met dementie toeneemt en hun mentale gezondheid vergroot. De mantelzorgers worden hierdoor ontlast en kunnen na de tips van de ergotherapeut beter omgaan met hun dementerende partners.

Deze bijeenkomst is nog onder voorbehoud. Houd de berichtgeving in de (sociale) media in de gaten. Bekende mantelzorgers houden we op de hoogte van de definitieve invulling van de avond door middel van een mail.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis (ontmoetingscentrum)

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden: mantelzorg@stichting-binding.nl of bel naar 0343-473075

JUNI

WOENSDAG 3 JUNI. Maandelijks Alzheimer Café. Thema: hoe kan je het huis dementievriendelijk maken?

In het Alzheimer Café zijn mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen van harte welkom voor informatie en om deel te nemen. Spreker van deze avond is Saar Jansen, ergotherapeute bij QuaRijn.

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur

Start programma om 19.30-21.30 uur

Locatie: E&E Gasthuis zaal 1

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden is niet nodig

Coördinator: Marianne Jansen

mjansen1@quarijn.nl

of telefoon 0343-459480

 

EERSTE WEEK VAN JUNI: Activiteit voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn mantelzorgers jonger dan 24 jaar die te maken hebben met de zorg voor een familielid of vriend(in) met een langdurige lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening of met verslavingsproblematiek.

Jonge mantelzorgers verrichten heel praktische taken als: meehelpen in het huishouden, toedienen van medicijnen of meegaan naar het ziekenhuis. Maar de impact kan verder gaan dan dit. Zo kan het zijn dat een jonge mantelzorger door de thuissituatie nooit vrienden thuis uitnodigt of door de zorgtaken nauwelijks tijd heeft om het huiswerk te maken of te sporten.

Om de jonge mantelzorgers in Wijk bij Duurstede beter in beeld te krijgen zijn we bezig met een onderzoek. We willen graag weten hoe jonge mantelzorgers het ervaren om jonge mantelzorger te zijn en ook wat hun ondersteuningsbehoeften zijn. We zouden tevens graag in de eerste week van Juni een activiteit organiseren voor de jonge mantelzorgers, maar hebben hierbij de input nodig van de jonge mantelzorgers zelf.

Ben je een jonge mantelzorger en vind je het leuk om mee te denken? Neem contact op met ons. Houd  de Social Media (Twitter, Instagram en Facebook van Binding) in de gaten om te weten te komen welke activiteit we gaan organiseren. Mail naar mantelzorg@stichting-binding.nl of bel naar 06-51356609.

 

WOENSDAG 24 JUNI Respijtzorgmarkt

 

Een mantelzorger neemt al gauw veel zorgtaken op zich. Mantelzorg kan heel leuk en zinvol zijn, maar het moet wel in balans zijn met zorgen voor jezelf. Het kan daarom helpend zijn om de zorg te delen, of deels uit handen te geven. Tijdens de respijtzorgmarkt willen we u kennis laten maken met de verschillende organisaties die respijtzorg of vervangende zorg bieden. Een van de deelnemende organisaties is Stand By Duurstede.

We heten u van harte welkom met hapjes en een drankje.

Tijd: 1700-1930 uur.

Locatie: E&E Gasthuis

Gansfortstraat 4, Wijk bij Duurstede

Aanmelden: mantelzorg@stichting-binding.nl of bel naar 0343-473075.

STAND-BY DUURSTEDE BIEDT RESPIJTZORG

Stand-by Duurstede is een vrijwilligersorganisatie die vervanging biedt aan mantelzorgers. Hierdoor kan de mantelzorger even vrijaf nemen, of bijvoorbeeld een mantelzorg bijeenkomst bezoeken. Een vrijwilliger van Stand-by Duurstede houdt de zorgontvanger gezelschap. Eventueel doen ze samen een spelletje of gaan ze een stukje wandelen.

 

Voor vragen of een aanmelding: bel 06-44943655 of zie de website: https://www.standbyduurstede.nl.

 

DINSDAG 16 JUNI Bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met NAH. Thema: volgt nog

 

De invulling van deze avond staat nog niet vast, mocht u een onderwerp hebben dat u graag behandelt zou zien, neem dan contact met ons op. Houd de website en Facebook van Binding en de persberichten in de gaten voor nadere informatie over de uiteindelijke bijeenkomst die we gaan organiseren.

 

 

 

WERKGROEP ASS WIJK BIJ DUURSTEDE

De werkgroep ASS Wijk bij Duurstede is een initiatief van ouders van kinderen met ASS. Doel van de werkgroep is door middel van groepsbijeenkomsten ouders herkenning te geven in de zorg voor hun kinderen en op een laagdrempelige manier informatie uit te wisselen. De werkgroep ASS Wijk bij Duurstede is momenteel aan het nadenken over de invulling van de groepsbijeenkomsten, we houden u op de hoogte via (social) media en de mail.

Bent u, of kent u een mantelzorger?

Opgeven voor deze dag kan aan de balie van Loket Wijk, telefonisch (0343-473075) of via de email mantelzorg@stichting-binding.nl.

Heeft u dieetwensen? Dan verzoeken wij u deze tijdig aan te geven.

Mocht u graag willen deelnemen aan deze dag, maar heeft u geen opvang voor degene waar u voor zorgt?. Standby Duurstede zal een aantal vrijwilligers beschikbaar hebben die u mantelzorgtaken even kunnen overnemen. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u contact opnemen met Suzanne Vrolijk telefonisch (0343-473075) of via de emailmantelzorg@stichting-binding.nl.

Waardering voor mantelzorgers

Het is mooi als u als mantelzorger intensief zorgt voor iemand in uw omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur voor wie uw (onbetaalde) hulp onmisbaar is. Wij, de Gemeente Wijk bij Duurstede en het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Binding, willen u graag waarderen voor wat u doet.

Mantelzorg is het onbetaald zorgen voor een familielid, vriend of buur die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. En dat voor gemiddeld 8 uur per week en ten minste 3 maanden lang.

Voor deze mantelzorgwaardering is het wel nodig dat degene die de zorg ontvangt in de gemeente Wijk bij Duurstede woont. Daarnaast moeten de mantelzorgers zich elk jaar opnieuw aanmelden voor de waardering. Dat is voor onze administratie.

Onze mantelzorgwaardering is een spaartegoed voor de Klantenspaarpas ‘Hart van Wijk’. Met dit spaartegoed kunt u bij de aangesloten winkeliers in de gemeente Wijk bij Duurstede allerlei producten kopen. Kijk voor meer informatie over deelnemende winkels op www.klantenspaarpas.nl.

Speciale aandacht voor jonge mantelzorgers

Er is speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een ouder, broer, zus, opa of oma die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Natuurlijk willen we ook deze mantelzorgers graag erkennen en waarderen.

 

Kent u een jonge mantelzorger, of bent u zelf een mantelzorger en wilt u de mantelzorgwaardering aanvragen? Dan kunt u een formulier ophalen aan de balie bij Loket Wijk. Of u mailt naar mantelzorg@stichting-binding.nl of belt naar Loket Wijk: 0343-473070, dan sturen wij u een formulier op. 

 

Op de Dag van de Mantelzorg zetten we de punten op de KlantenSpaarPas van de mantelzorgers. Nieuwe mantelzorgers krijgen een nieuwe KlantenSpaarPas. Kunt u er niet bij zijn op de Dag van de Mantelzorg? Dan ontvangt u per post een nieuwe KlantenSpaarPas of worden de punten automatisch op uw pas bijgeschreven. Die automatische opwaardering van uw punten wordt pas zichtbaar als u een aankoop doet met uw pas.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met de consulent.
E-mail: mantelzorg@stichting-binding.nl
Telefoon: 0343-473075

KlantenSpaarPas

Op de Dag van de Mantelzorg worden de punten op de KlantenSpaarPas gezet of krijgen mantelzorgers een nieuwe KlantenSpaarPas uitgereikt. Bent u niet aanwezig op de Dag van de Mantelzorg dan ontvangt u per post een nieuwe KlantenSpaarPas thuis of worden de punten automatisch op uw pas bijgeschreven. Deze automatische opwaardering van uw punten wordt pas zichtbaar zodra u een aankoop doet met uw pas.

Als u geen problemen ervaart, is het goed om u te melden als mantelzorger. Alleen al om jaarlijks een uitnodiging te krijgen voor de Dag van de Mantelzorger!

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met de consulent.
E-mail: mantelzorg@stichting-binding.nl
Telefoon: 0343-473075

Coprod Content Display Coprod Content Display

image
image

Stichting Binding

voor alle algemene vragen:

0343-473075

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdag van 08:30 - 12:30

info@stichting-binding.nl

image

Loket Wijk

voor Maatschappelijke Ondersteuning:

0343-473070

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdagen van 08:30 - 12:30

info@loketwijk.nl