Coprod Content Display Coprod Content Display

image

Coprod Content Display Coprod Content Display

Dementie

Casemanager Dementie

De casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, ondersteunt, regelt zorg en helpt keuzes te maken.

Voor wie?

Heeft u of degene voor wie u zorgt dementie en heeft u behoefte aan advies en ondersteuning? De casemanager helpt vanaf het vermoeden van dementie of een eventuele diagnose tot aan het overlijden of enkele maanden na opname.

Hoe werkt het?

De casemanager dementie zorgt dat de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis kan wonen. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is het uitgangspunt. Zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger.

De casemanager ondersteunt, geeft advies en begeleiding op het gebied van:
- het ziektebeeld
- problemen of aandoeningen die met dementie samen kunnen hangen
- medicatie en therapie
- het regelen van zorg en ondersteuning
- omgaan met verdriet en verlies
- ondersteuning van de mantelzorger(s).

De casemanager onderhoudt contacten met alle betrokkenen, zoals mantelzorgers, huisarts, thuiszorg en instanties.

Kosten, indicatie en vergoeding

Aan de hulp van de casemanager dementie zijn geen kosten verbonden. Het kan zijn dat u een verwijzing nodig heeft. De casemanager dementie houdt contact met uw huisarts en kan dit voor u voor regelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Telefoon:
Loket Wijk 0343-473070
Stichting Binding 0343-473075

Email:
Info@stichting-binding.nl
Info@loketwijk.nl

 

Coprod Content Display Coprod Content Display

image
image

Stichting Binding

voor alle algemene vragen:

0343-473075

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdag van 08:30 - 12:30

info@stichting-binding.nl

image

Loket Wijk

voor Maatschappelijke Ondersteuning:

0343-473070

Alle werkdagen van 08:30 - 16:30
Vrijdagen van 08:30 - 12:30

info@loketwijk.nl