Zoeken

Respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan uw kind, partner, ouder of aan iemand anders? Dan bent u mogelijk geholpen met respijtzorg (vervangende zorg). Bij respijtzorg neemt iemand anders de zorg een tijdje van u over. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Of om overbelasting te voorkomen.

Wat is respijtzorg? Dit wordt in bovenstaand filmpje van MantelzorgNL uitgelegd. Meer weten over respijtzorg? Kijk op www.mantelzorg.nl/respijtzorg.

Soms heeft iemand altijd vervangende zorg nodig. Zodat u als mantelzorger bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week geen zorgtaken heeft. Degene voor wie u zorgt gaat dan bijvoorbeeld naar een dagopvang.

Verschillende soorten respijtzorg

Er bestaan de volgende soorten respijtzorg:

 • Opvang buitenshuis. Bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang
 • Hulp thuis. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg

Opvang en hulp kan door professionals of vrijwilligers geleverd worden.

Voor dagopvang kun je denken aan:

 • Dagbesteding jeugd
 • Dagbesteding volwassenen
 • Dagbesteding ouderen
 • Dagverzorging (dagopvang) voor ouderen

Voor logeeropvang kun je denken aan:

 • Nachtopvang voor ouderen
 • Logeeropvang jeugd
 • Logeeropvang volwassenen

Omdat de vorm van hulp en opvang erg afhankelijk is van de vraag kunt u voor passende hulp en opvang het beste contact opnemen met de mantelzorg consulent.

Vergoedingen respijtzorg

U krijgt professionele respijtzorg vergoed door uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw situatie, kunt u terecht bij:

 • Stichting Binding: de persoon die u verzorgt krijgt Jeugdhulp of WMO-ondersteuning. Stichting Binding kan u meer informatie geven over deze vorm van ondersteuning maar mogelijk ook over andere mogelijkheden.
 • Zorgkantoor: de persoon die u verzorgt krijgt langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ).
 • Zorgverzekeraar: Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg – deels – binnen de aanvullende verzekering. Check de polis voor de voorwaarden. Of vraag de zorgverzekeraar om meer informatie.