Coprod Content Display Coprod Content Display

image

Coprod Content Display Coprod Content Display

Anbi

-

Bezoekadres: Steenstraat 14a, Wijk bij Duurstede

Postadres:
3961 VP Wijk bij Duurstede
Postbus 66
3960 BB Wijk bij Duurstede
Algemeen telefoonnummer:    0343-473075(bereikbaar 8.30-16.30 uur, vrijdag tot 12:30)
Telefoonnummer Loket Wijk:    0343-473070(bereikbaar 8.30-16.30 uur, vrijdag tot 12:30)

E-mailadres:   info@stichting-binding.nl
Website:    www.stichting-binding.nl

Inschrijving Handelsregister RSIN: 812779587

Doelstelling

Onze missie is: 
Stichting Binding is het centrum voor zorg en welzijn dat alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede helpt om mee te doen. Met een team van vrijwilligers en professionals brengen wij welzijn en zorg dichtbij mensen. Op deze manier willen we inwoners stimuleren én in staat stellen om maximaal mee te doen in onze gemeente.

Stichting Binding werkt waar mogelijk samen met het lokale netwerk van hulpverlening, voorzieningen, ondernemers en onderwijs.

In de statuten staat de doestelling als volgt beschreven:
De stichting stelt zich ten doel voor een diversiteit aan burgers in de gemeente Wijk bij Duurstede beleid in zorg en welzijn te ontwikkelen en uit te voeren, en de Wijkse gemeenschap te versterken en te ondersteunen, en voorts al het geen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Beleidsplan

Link naar PDF activiteitenboek 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beloningsbeleid

Link naar PDF beloningsbeleid 2017 2018

Bestuur

Voorzitter :                Dhr. J. Jongejan
Penningmeester:        Dhr R. van de Weerd
Overig bestuurslid:     Mw. N. Rietveld & Dhr J.G. Offringa
                                      
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Er worden geen onkosten gedeclareerd.

Beloningsbeleid medewerkers en directeur.
Stichting Binding voert  de arbeidsvoorwaarden uit  conform CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Link naar PDF Jaarverslag Stichting Binding definitief 2012 2013 2014 2016 2017 2018

De balans en de staat van baten en lasten , met toelichting

Link naar balans en de staat van baten en lasten met toelichting 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Coprod Content Display Coprod Content Display

Coprod Content Display Coprod Content Display

image
image

image